Cho thuê nhà mặt phố tại Quận Hoàn Kiếm

Tìm được 42 tin rao
Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Khay- 25 Tr

Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Khay- 25 Tr

13/04/2024
Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Mã- 25 Tr

Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Mã- 25 Tr

13/04/2024
Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Ngang- 25 Tr

Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Ngang- 25 Tr

13/04/2024
Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Đào- 25 Tr

Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Đào- 25 Tr

12/04/2024
Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Tạ Hiện- 25 Tr

Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Tạ Hiện- 25 Tr

12/04/2024
Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Bài- 25 Tr

Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Bài- 25 Tr

12/04/2024
Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Bà Triệu- 25 Tr

Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Bà Triệu- 25 Tr

12/04/2024
Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Bạc- 25 Tr

Chính chủ cho thuê nhà Mới 50m2x 5T, KD, VP, Nhà Hàng, Hàng Bạc- 25 Tr

11/04/2024
Chính chủ cho thuê nhà tại Lý Nam Đế, phường Hàng Mã.

Chính chủ cho thuê nhà tại Lý Nam Đế, phường Hàng Mã.

31/03/2024