Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Bắc Ninh

Tìm được 8 tin rao
CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại CCN TỪ SƠN. Tỉnh BẮC NINH

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại CCN TỪ SƠN. Tỉnh BẮC NINH

17/04/2024
CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN THUẬN THÀNH. Tỉnh BẮC NINH

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN THUẬN THÀNH. Tỉnh BẮC NINH

14/04/2024
CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN KHAI SƠN. THUẬN THÀNH. BẮC NINH

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN KHAI SƠN. THUẬN THÀNH. BẮC NINH

13/04/2024
CHO THUÊ KHO, NHÀ  XƯỞNG tại TỪ SƠN. BẮC NINH

CHO THUÊ KHO, NHÀ XƯỞNG tại TỪ SƠN. BẮC NINH

08/04/2024
VNIC - Cho thuê nhà xưởng tại Bắc Ninh

VNIC - Cho thuê nhà xưởng tại Bắc Ninh

08/04/2024
CHO THUÊ KHO, NHÀ  XƯỞNG Tại TIÊN SƠN. TIÊN DU. BẮC NINH

CHO THUÊ KHO, NHÀ XƯỞNG Tại TIÊN SƠN. TIÊN DU. BẮC NINH

07/04/2024