Chợ Ngọc Hà

Địa chỉ: Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

Chợ Ngọc Hà có vị trí tại Phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội