Bệnh Viện Trưng Vương

Bệnh Viện Trưng Vương

Địa chỉ: 266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Năm 2014, trước nhu cầu phát triển của Thành phố, Trung tâm Cấp cứu 115 của thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập trên cơ sở tách từ chức năng cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương được điều chỉnh lại tên “Bệnh viện Trưng Vương” theo Quyết định số 6374/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện Trưng Vương thuộc Sở Y tế.

Hiện nay, Bệnh viện Trưng Vương vẫn quy mô 700 giường bệnh nội trú với 27 khoa - chuyên khoa, 9 phòng chức năng và 964 cán bộ công chức, viên chức, người lao động.