Bệnh viện Nam Thăng Long

Địa chỉ: Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Bệnh viện Nam Thăng Long là một bệnh viện công lập ở Hà Nội, thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, nằm dưới sự quản lý của cục Y tế Giao thông vận tải.

Bệnh viện được chính thức thành lập từ ngày 16 tháng 1 năm 2006 theo quyết định số 151/QĐ - BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đây là bệnh viện đầu tiên trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, hoạt động theo hình thức công ty mẹ, công ty con của Bộ Giao thông vận tải và thực hiện khám chữa bệnh cho công nhân viên chức trong ngành giao thông vận tải, nhân dân địa phương (bờ nam sông Hồng - Từ Liêm) và những nơi khác.

Bên cạnh việc khám chữa và điều trị cho gần 50.000 bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện, hiện bệnh viện còn hợp đồng hợp tác chăm sóc sức khỏe, trực y tế cho hơn 10 công ty thuộc khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Hà Nội.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hiện bệnh viện có nhu cầu tiếp tục tuyển dụng các bác sỹ (ưu tiên bác sỹ sau đại học). Bệnh viện có các chính sách, chế độ đãi ngộ đặc biệt với bác sỹ có nguyện vọng về công tác lâu dài tại bệnh viện.

Các địa điểm cùng khu vực