Bán nhà riêng tại Hải Phòng

Tìm được 238 tin rao
Bán nhà mặt đường Chu Văn An, DTMB 70m2 ( 4,2 x 17 ) x 4,5 tầng

Bán nhà mặt đường Chu Văn An, DTMB 70m2 ( 4,2 x 17 ) x 4,5 tầng

17/08/2019
Bán nhà mặt đường Chu Văn An, DTMB 70m2 ( 4,2 x 17 ) x 4,5 tầng

Bán nhà mặt đường Chu Văn An, DTMB 70m2 ( 4,2 x 17 ) x 4,5 tầng

17/08/2019
Bán nhà trong ngõ đường Tô Hiệu, nhà hình L, DTMB 49m2 x 2 tầng,

Bán nhà trong ngõ đường Tô Hiệu, nhà hình L, DTMB 49m2 x 2 tầng,

17/08/2019
Bán nhà mặt đường Kiều Hạ, DTMB 65m2 ( 4,2 x 14 )x 3 tầng

Bán nhà mặt đường Kiều Hạ, DTMB 65m2 ( 4,2 x 14 )x 3 tầng

17/08/2019
Bán nhà mặt đường Ngô Gia Tự, DTMB 191m2 ( 6,5 x 29,4 )x 3 tầng

Bán nhà mặt đường Ngô Gia Tự, DTMB 191m2 ( 6,5 x 29,4 )x 3 tầng

17/08/2019
Bán đất trong ngõ đường Hào Khê, DTMB 120m2 ( 5x 24)

Bán đất trong ngõ đường Hào Khê, DTMB 120m2 ( 5x 24)

17/08/2019
Bán đất mặt ngõ đường Trung Hành, DTMB 152m2

Bán đất mặt ngõ đường Trung Hành, DTMB 152m2

16/08/2019
Bán nhà trong ngõ đường Phủ Thượng Đoạn, DTMB 70,6m2

Bán nhà trong ngõ đường Phủ Thượng Đoạn, DTMB 70,6m2

16/08/2019
Bán nhà trong ngõ đường Lê Thánh Tông, DTMB 59m2

Bán nhà trong ngõ đường Lê Thánh Tông, DTMB 59m2

16/08/2019
Bán nhà trong ngõ đường Lê Lai, DTMB 54m2 ( 4,6 x 11,7 ) x 2 tầng

Bán nhà trong ngõ đường Lê Lai, DTMB 54m2 ( 4,6 x 11,7 ) x 2 tầng

15/08/2019
Bán nhà trong ngõ đường Dân Lập, DTMB 60m2

Bán nhà trong ngõ đường Dân Lập, DTMB 60m2

15/08/2019
Bán nhà mặt đường Nguyễn Bình, DTMB 62m2

Bán nhà mặt đường Nguyễn Bình, DTMB 62m2

15/08/2019
Bán biệt thự xây mộc lô 18D Lê Hồng Phong, DTMB 292,8m2

Bán biệt thự xây mộc lô 18D Lê Hồng Phong, DTMB 292,8m2

14/08/2019
Bán nhà mặt ngõ đường Đà Nẵng, DTMB 50m2

Bán nhà mặt ngõ đường Đà Nẵng, DTMB 50m2

14/08/2019