Giá đất TP Hồ Chí Minh năm 2011

Giá đất Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh năm 2011

Bảng giá đất Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh năm 2011


Giá đất Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh năm 2011

Giá đất Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh năm 2011 (10/07/2015)

Bảng giá đất Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh năm 2011


Giá đất Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh năm 2011

Giá đất Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh năm 2011 (10/07/2015)

Bảng giá đất Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh năm 2011


Giá đất Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh năm 2011

Giá đất Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh năm 2011 (10/07/2015)

Bảng giá đất Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh năm 2011


Giá đất Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh năm 2011

Giá đất Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh năm 2011 (09/07/2015)

Bảng giá đất Quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh năm 2011


Giá đất Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh năm 2011

Giá đất Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh năm 2011 (09/07/2015)

Bảng giá đất Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh năm 2011


Giá đất Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh năm 2011

Giá đất Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh năm 2011 (09/07/2015)

Bảng giá đất Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh năm 2011


Giá đất Quận 12 TP Hồ Chí Minh năm 2011

Giá đất Quận 12 TP Hồ Chí Minh năm 2011 (09/07/2015)

Bảng giá đất Quận 12 TP Hồ Chí Minh năm 2011